Ανακτήστε εύκολα το ψηφιακό σας πάσο, σε ηλεκτρονική μορφή!!
Καταχωρήστε στην αναζήτηση το δηλωμένο κινητό γονέα & επιλέξτε Υποβολή.

"Στόχος μας είναι η προτροπή, σε όσους έχουν την εξατομικευμένη διάθεση και δυνατότητα, να περάσουν τουλάχιστον στο 'καθεστώς' της Τρίτεκνης Οικογένειας προκειμένου να απολαύσουν τις χαρές της και ταυτόχρονα να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος"
Σύλλογος Πολυτέκνων με τρία παιδιά νομού Ημαθίας.
Πρόεδρος Νικόλαος Μουρτζίλας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 2331200333  - Εmail: info@3teknoi-imathias.gr - Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου & Φιλίππου Γραφείο 08 της Α' στάθμης του κτιρίου της Δημοτικής αγοράς.

Μπορείτε να αφήσετε το φωνητικό σας μήνυμα όλο το 24ωρο το οποίο θα παραλάβουμε την επόμενη ημέρα καθώς και να συνομιλήσετε με την γραμματεία 15:00 – 17:00 (Δευ – Παρ).